Privātuma politika

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Interneta veikals izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kuru tīmekļa pārlūkprogramma automātiski saglabā klienta izmantojamā ierīcē. Sīkdatnes lieto, lai vāktu informāciju par to, kā klients izmanto Interneta veikalu, lai varētu klientam piedāvāt labāku vietnes lietošanu.

Interneta veikalā izmanto sekojošas sīkdatnes:

  • sesijas sīkdatnes, kuru mērķis ir ļaut izmantot Interneta veikalu;
  • pastāvīgās sīkdatnes, kuru mērķis ir atcerēties klienta izvēles Interneta veikalā;
  • pirmās un/vai trešās puses sīkdatnes, kuru mērķis ir parādīt klientam piemērotu reklāmu un piedāvājumus;
  • trešās puses analītiskās sīkdatnes, kuru mērķis ir optimizēt mārketinga komunikāciju.

Klients savās ierīcēs saglabātās sīkdatnes var dzēst un/vai bloķēt, mainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Sīkdatņu neizmantošanas gadījumā Interneta veikals var nestrādāt atbilstoši plānam un/vai daļa funkciju var būt klientam nepieejama.

Papildus analītisko sīkdatņu izmantošanai, Interneta veikals izmanto pikseļus (pixel tags, web-beacons), ar kuru palīdzību seko pārdevēja tīmekļa vietnes apmeklējumiem. To darot, personas identifikācijas dati netiek apstrādāti.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDĀŠANA

Interneta veikala Freetime Hobby personas datu pārzinis ir Freetime Hobby OÜ (reģistrācijas numurs 14952402), atrašanās vieta Lõõtsa 2b, Tallina, e-pasts info@freetimehobby.com.

 

KĀDI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI

  • vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • preču piegādes adrese;
  • bankas konta numurs;
  • preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture);
  • klienta atbalsta dati.

 

KĀDAM MĒRĶIM PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI

Personas datus izmanto klienta pasūtījumu administrēšanai un preču piegādei.

Pirkumu vēstures datus (pirkuma datums, preces, daudzums, klienta dati) izmanto nopirkto preču un pakalpojumu pārskata sastādīšanai un klienta izvēļu analizēšanai.

Bankas konta numuru izmanto, lai atgrieztu klientam maksājumus.

Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti, lai risinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu saistītus jautājumus (klientu atbalsts).

Interneta veikala lietotāja IP adresi vai citus tīkla identifikatorus apstrādā, lai sniegtu tiešsaistes veikala pakalpojumu kā informācijas sabiedrības pakalpojumu, kā arī lai veidotu interneta lietošanas statistiku.  

 TIESISKAIS PAMATS

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu ar klientu noslēgto līgumu.

Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridiskās saistības (piem., grāmatvedības uzskaite un patērētāju strīdu risināšana).  

SAŅĒMĒJI, KURIEM TIEK PĀRSŪTĪTI PERSONAS DATI

Personas datus pārsūta Interneta veikala klientu atbalsta dienestam pirkumu un pirkumu vēstures administrēšanai un klientu problēmu risināšanai.

Interneta veikala īpašnieks ir personas datu pārzinis, kurš nosūta maksājumu veikšanai vajadzīgos personas datus datu apstrādātājam Maksekeskus AS.

Vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi nosūta klienta izvēlētajam transporta pakalpojuma sniedzējam.

Interneta veikala grāmatvedību veic pakalpojuma sniedzējs, personas dati tiek nosūtīti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības kārtošanai.

Persona datus var nosūtīt informācijas tehnoloģijas pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Interneta veikala funkcionalitāti un datu izvietošanu.

 

DROŠĪBA UN PIEKĻUVE DATIEM

Personas dati tiek glabāti ShopRoller.com serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā vai valstī, kas pievienojusies Eiropas Ekonomikas zonai. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi par pietiekamu, kā arī uz ASV uzņēmumiem, kas ir pievienojušies Privātuma vairoga (Privacy Shield) ietvarstruktūrai.

Piekļuve personu datiem ir interneta veikala darbiniekiem, kuri drīkst iepazīties ar personu datiem, lai risinātu tehniskos jautājumus, kas saistīti ar interneta veikala izmantošanu, un sniegt klienta atbalsta pakalpojumu.

Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un informācijas tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pazaudēšanu, izmainīšanu vai neatļautu piekļuvi un izpaušanu.

Personas datu pārsūtīšana interneta veikala pilnvarotiem datu apstrādātājiem (piemēram, transporta un datu izvietošanas pakalpojumu sniedzējiem) notiek uz līgumu pamata, kas noslēgti starp interneta veikalu un datu apstrādātājiem. Datu apstrādātājiem, veicot personas datu apstrādi, ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

 

IEPAZĪŠANĀS AR PERSONAS DATIEM UN LABOŠANA

Ar personas datiem var iepazīties un izdarīt labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, ar personas datiem var iepazīties ar klienta atbalsta starpniecību.

 

PIEKRIŠANAS ATSAUKŠANA

Ja personas datu apstrāde notiek ar klienta piekrišanu, tad klients var piekrišanu atsaukt, par to informējot klienta atbalsta dienestu ar e-pasta vēstuli.

 

SAGLABĀŠANA

Slēdzot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiek dzēsti, izņemot gadījumu, ja šādus datus ir jāsaglabā grāmatvedības vajadzībām, vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja pirkums interneta veikalā ir veikts bez klienta konta, tad pirkumu vēsturi saglabā trīs gadus.

Ar maksājumiem vai patērētāju strīdiem saistītu nesaskaņu gadījumā personas dati tiek saglabāti līdz prasības izpildei vai noilguma termiņa beigām.

Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek saglabāti septiņus gadus.

 

DZĒŠANA

Personas datu dzēšanas gadījumā ir jāsazinās pa e-pastu ar klientu atbalsta dienestu. Atbilde uz datu dzēšanas pieteikumu tiek sniegta vēlākais mēneša laikā, precizējot datu dzēšanas periodu.

 

DATU PĀRSŪTĪŠANA

Uz personas datu pārsūtīšanas pieteikumu, kas iesniegts ar e-pastu, tiek sniegta atbilde vēlākais mēneša laikā. Klienta atbalsta dienests pārbauda personas identitāti un informē par personas datiem, uz kuriem attiecas pārsūtīšana.  

 

TIEŠĀ MĀRKETINGA PAZIŅOJUMI

E-pasta adrese un tālruņa numurs var tikt izmantoti tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis attiecīgu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, tad ir jāuzklikšķina uz atbilstošās saites e-pasta kājenē vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu sākotnējo un turpmāko apstrādi, tostarp profila analīzi, kas saistīta ar tiešo mārketingu, informējot par to klientu atbalstu pa e-pastu (attiecīgā informācija ir jāsniedz skaidri un atsevišķi no jebkādas citas informācijas).

 

STRĪDU RISINĀŠANA

Visu ar personas datu apstrādi saistīto strīdu risināšana notiek ar klientu atbalsta starpniecību info@freetimehobby.com. Uzraudzības iestāde ir Igaunijas datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).