Pirkšanas noteikumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.  Interneta veikala Freetime Hobby (turpmāk Interneta veikals) īpašnieks ir Freetime Hobby OÜ (reģistrācijas numurs 14952402), atrašanās vieta Tallina. 

1.2.  Šie lietošanas noteikumi regulē tiesiskās attiecības, kas rodas starp Freetime Hobby OÜ (Pārdevējs)  un personu, kura veic pirkumu (Pircējs), pirkšanas-pārdošanas laikā Interneta veikalā.

1.3.  Tiesiskās attiecības, kas radušās preču tirdzniecībā ar e-veikala starpniecību, blakus šiem noteikumiem regulē Igaunijas Republikas tiesiskie akti.

1.4.  Pārdevējs var grozīt e-veikala lietošanas noteikumus un produktu un pakalpojumu cenas. Par izmaiņām tiek informēts e-veikala vidē. Darījumam piemēro nosacījumus un cenas, kas ir spēkā darījuma veikšanas brīdī.

1.5.  Preču sortiments, cenas un atlaides var atšķirties no Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalu preču sortimenta, cenām un atlaidēm.

1.6. Preces krāsa datora ekrānā var nedaudz atšķirties no reālās krāsas. 

2. CENA

2.1.  Informācija par preci atrodama Interneta veikalā tieši pie preces un ir bez pievienotās vērtības nodokļa.

2.2.  Preču cenas ir norādītas Interneta veikalā pie precēm. Cenai tiek pieskaitīta maksa par preču piegādi, ja vien pie pirkuma apmaksas nav norādīts citādi. Maksa par piegādi ir atkarīga no Pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Maksa par piegādi tiek Pircējam parādīta pie pasūtījuma noformēšanas.

2.3.  Interneta veikalam ir tiesības atteikties no pārdošanas darījuma un pieprasīt no Pircēja preci atpakaļ, ja kļūdas dēļ preces cena Interneta veikalā ir atzīmēta ievērojami zemāka nekā preces tirgus cena.  

3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

3.1.  Lai pasūtītu preci, vēlamās preces jāieliek pirkumu grozā. Pasūtījuma noformēšanai jāaizpilda prasītie datu lauki un jāizvēlas preču piegādes veids.

3.2.  Pirkumu grozā preces un to daudzumu ir iespējams mainīt, kā arī izņemt preces no pirkumu groza, kamēr par precēm nav samaksāts.

3.3.  Noformējot pasūtījumu, ekrānā parādās galīgā cena, kuru var apmaksāt caur interneta banku vai izmantojot citu maksāšanas veidu. 

3.4.  Līgums stājas spēkā pēc maksājamās summas ienākšanas Interneta veikala bankas kontā. 

3.5.  Paziņojumu par pasūtījuma apstiprinājumu Pārdevējs nosūta Pircējam uz e-pasta adresi. Ja pastkastē vēstule netiek atrasta, lūdzam pārbaudīt, vai vēstule nejauši nav nonākusi surogātpasta mapē.

3.6.  Pārdevējam ir tiesības atkāpties no līguma, ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt sakarā ar preces beigšanos vai cita iemesla dēļ. Pārdevējs pie pirmās iespējas informē par to Pircēju un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas atmaksā visu summu, kas saņemta par pasūtīto preci (t.sk. preces piegādes izmaksas).

4. APMAKSA

4.1.  Apmaksājot pirkumus Interneta veikalā, Pircējs veic 100% priekšapmaksu.

4.2.  Par pasūtījumiem var norēķināties, izmantojot Igaunijas internetbankas Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay un Visa, kā arī Mastercard karšu maksājumus.

4.3. Par pasūtījumiem tiek maksāts ar eiro.

4.4. Norēķinoties caur internetbanku, bankas lapā noteikti nospiediet pogu „Atpakaļ pie tirgotāja“.

4.5. Maksājumu starpnieks ir Maksekeskus AS. Apmaksa notiek ārpus Interneta veikala drošā vidē – norēķinoties internetbankā, attiecīgās bankas drošā vidē un, maksājot ar kredītkarti, Maksekeskus AS (Maksājumu centrs AS) drošā vidē. Pārdevējam nav piekļuves klienta bankas un kredītkartes datiem. Līgums stājas spēkā pēc maksājamās summas ienākšanas Interneta veikala bankas kontā.

Interneta veikala īpašnieks ir personas datu pārzinis un maksājuma veikšanai nepieciešamos datus nosūta pilnvarotam apstrādātājam Maksekeskus AS.

 

5. PIEGĀDE

5.1.  Interneta veikals piegādā preces Igaunijas teritorijā. 

5.2.  Preces tiek piegādātas ar Pircēja Interneta veikalā izvēlēto piegādes veidu. Interneta veikala piegādes partneri ir OmnivaItella un DPD.

5.3.  Preču sūtīšanas izmaksas sedz Pircējs un attiecīgā informācija par cenām ir parādīta pie piegādes veidiem.

5.4.  Pārdevējs izsūta pasūtījumus visās darba dienās, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Izņēmuma gadījumos preces var piegādāt līdz 45 kalendāro dienu laikā. Pēdējais attiecas uz īpašiem pasūtījumiem.

 

6. ATKĀPŠANĀS TIESĪBAS, PREČU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

6.1. Pircējs ir tiesīgs atteikties no darījuma 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida paziņojumu par atteikšanos no preces iegādes, sniedzot sekojošus datus:

-    Vārds, uzvārds

-    Kontakta tālrunis

-    E-pasta adrese

-    Adrese

-    Bankas konta dati

-    Pasūtījuma iesniegšanas datums

-    Mantas saņemšanas datums

-    Atgriežamās preces nosaukums

-    Preces sērijas numurs

-    Preces pirkuma rēķina numurs

-    Atgriešanas iemesls

6.2. Paziņojums par atteikšanos no preces jāsūta uz e-pasta adresi info@freetimehobby.com vai adresi Lõõtsa 2, Tallinā ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas. Atteikuma paziņojuma saņemšanu Pārdevējs apliecina, nosūtot Pircējam ziņu.  

6.3.  Atgriežamai precei ir jābūt klāt visai pirkuma dokumentācijai. Atgriežot preces, etiķetēm, kas piestiprinātas pie preces, un priekšmetiem preces izskata aizsargāšanai (piem. aizsargplēves, mitruma uzsūcēji, plēves apvalki u.tml.), kas nekavē preces piemērīšanu un iepazīšanos ar to, ir jābūt nenoņemtiem.

6.4. Lai izmantotu 14 dienu atgriešanas tiesības, pasūtīto preci nedrīkst izmantot citādi kā nepieciešams, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību veidā, kā tas būtu bijis atļauts preces pārbaudīšanai fiziskā veikalā. Ja prece ir izmantota citam mērķim kā nepieciešams lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību, vai tai ir lietošanas vai nodiluma pazīmes, Pārdevējam ir tiesības samazināt atgriežamo atlīdzību atbilstoši tam, kā samazinājusies preces vērtība,

6.5.  Atgriešanas noteikumi tiek piemēroti standarta izmēra precēm. Īpaši pasūtījumi un speciālām vēlmēm pielāgotas preces nav atgriežamas.

6.6.   Pircējs var nomainīt pasūtīto preci 14 kalendāro dienu laikā pēc tās saņemšanas, ja pasūtītas preces izmērs ir nepiemērots. Nepiemērota izmēra preces atgriešanai tiek piemēroti noteikumi 6.1-6.5.

6.7.  Ja Pārdevējam atgriezto preci nav iespējams nomainīt, jo nav Pircēja vēlamā izmēra, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai piedāvātu risinājumu. 

6.8.  No dienas, kad iesniegts paziņojums par atteikšanos no preces iegādes, Pircējam prece ir jāatgriež 14 kalendāro dienu laikā.

6.9.  Pārdevējs neuzņemas atbildību par preci līdz atgriežamās preces pieņemšanai. Preces atgriešana un/vai mainīšana ir bez maksas, izņemot transporta izdevumus, kurus sedz Pircējs. Ja Pircējam ir nodota prece ar defektiem, ar atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs.

6.10. Saņemot atgriezto preci, pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienās pēc atkāpšanās pieteikuma saņemšanas, atmaksā Pircējam visus no Pircēja saskaņā ar līgumu saņemtos maksājumus, tai skaitā transporta izdevumus.  Ja Pircējs ir nepārprotami izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no vislētākā parastā piegādes veida, ko piedāvā Interneta veikals, Pārdevējam nav jāatmaksā Pircējam izdevumi, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītos izdevumus.

6.11. Pārdevējs nekavējoties atmaksā saņemtos maksājumus pēc atgriezto preču saņemšanas vai pēc uzrādītā preču atgriešanas apliecinājuma (pakas kods). 

6.12. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un pieprasīt no Pircēja preci atpakaļ, ja kļūdas dēļ preces cena Interneta veikalā ir atzīmēta ievērojami zemāka nekā preces tirgus cena. 

 

7. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS TIESĪBAS

7.1.  Pārdevējs ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas jau pastāvēja preces piegādes brīdī un kas parādās divu gadu laikā pēc preču piegādes Pircējam. Pirmajos sešos mēnešos pēc piegades tiek pieņemts, ka defekts preču piegādes brīdī jau pastāvēja. Pārdevēja ir pienākums atspēkot šo pieņēmumu. Pārdevējs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam.

7.2.  Konstatējot preces neatbilstību vai preces trūkumus, Pircējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc neatbilstības atklāšanas, informēt Pārdevēju, nosūtot attiecīgu informāciju uz e-pasta adresi info@freetimehobby.com vai rakstiski uz adresi Lõõtsa 2, Tallinā.

7.3.  Ja prece ir prasībām neatbilstoša vai ar defektu, Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai prece tiktu salabota vai nomainīta pret atbilstošu preci bez defekta, vai atgriezt preci uz Pārdevēja rēķina.

7.4.  Pircējam ir tiesības pieprasīt preces pirkšanas cenas samazināšanu vai līguma beigšanu, kā arī par preci samaksāto summu atgūšanu, ja:

-    Pārdevējs nespēj preci salabot vai aizvietot, vai

-    preces salabošana vai aizvietošana neizdodas, vai

-    Pārdevējs nav saprātīgā laika periodā preces defektu novērsis

7.5.  Ja prasībām neatbilstošā prece tiek atgriezta, Pircējam atmaksā par preci samaksāto summu kopā ar transporta izdevumiem Pircēja norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Pārdevējam ir tiesības novilcināt maksājuma summas atmaksu līdz brīdim, kad Pircējs ir atgriezis viņa rokās esošo preci.

7.6.  Pārdevējs pirmo sešu mēnešu laikā pēc preces nodošanas Pircējam sedz izdevumus, kas saistīti ar preces labošanu vai nomaiņu. Nākamo 1,5 gadu laikā Pārdevējs sedz attiecīgās izmaksas tikai gadījumā, ja pretenzijas ir pamatotas. Preču prasībām neatbilstības vai defektu gadījumā Pārdevējs neatlīdzina Pircēja izdevumus, kā arī neatbild par tiem, ja:

-    Preces vērtība ir samazinājusies/ prece ir bojāta Pircēja vainas dēļ;

-    Nepilnību cēlonis ir preces nemērķtiecīga izmantošana, tostarp apkopes norādījumu neievērošana;

-    Preces vērtība ir samazinājusies dabiskā nodiluma dēļ, kas radies parastās lietošanas rezultātā;

-    nav pirkuma veikšanu apliecinoša dokumenta kopijas.

7.7.  Gadījumā, ja starp Pircēju un Pārdevēju rodas domstarpības par preces trūkumiem, Pircējam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar pretenziju, atzīmējot sūdzībā, kas iesniegta rakstveidā vai rakstiski reproducējamā formā, savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu, precei piemītošos trūkumus un vēlamo risinājumu. Pārdevējs atbild rakstveidā vai rakstiski reproducējamā formā 14 kalendāro dienu laikā. Ja Pircējam ir pretenzijas pret Interneta veikalu, tās jāsūta uz e-pasta adresi info@freetimehobby.com.

7.8.  Ja puses nespēj vienoties, Pircējam ir tiesības strīda ārpustiesas risināšanai vērsties patērētāju strīdus komisijā, kas darbojas pie Igaunijas Patērētāju aizsardzības pārvaldes. Ar procesuālajiem noteikumiem var iepazīties un pieteikumu iesniegt šeit (https://www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/tarbija-oigused-ja-kohustused/kaebuse-esitamine). Patērētāju strīdus komisijas kompetencē ir izšķirt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas. Igaunijas Patērētāju aizsardzības pārvalde strīdu izšķiršanā vadās pēc Igaunijas Republikas tiesību aktiem. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības Strīdu risināšanas tiešsaistes platformā. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)

7.9.  Ja Komisijas lēmums neapmierina, pusēm ir tiesības vērsties apriņķa tiesā pēc Pircēja dzīves vietas.  

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE

8.1.  Personas datu pārzinis ir Freetime Hobby OÜ (reģistrācijas numurs [uzņēmuma reģistrācijas numurs]), atrašanās vieta Lõõtsa 2, Tallina.

8.2.  Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Igaunijas un Eiropas Savienības tiesiskajiem aktiem.

8.3.  Datu pārzinis vāc sekojošus personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese, bankas rekvizīti. Datus izmanto tikai pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai Pircējam. Preču piegādei Pārdevējs nodod personas datus uzņēmumam, kas piedāvā pārvadājumu pakalpojumu.

8.4.  Datu pārzinim nodotie personas dati ir aizsargāti un tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Datu komunikācija starp klientu un bankām ir šifrēta. Datu apstrādātājam nav piekļuves klienta konfidenciālajiem bankas un maksājuma kartes rekvizītiem. Datu pārzinis neizpauž viņam zināmos datus trešajām personām.

8.5.  Personas datu pārzinis var sūtīt Pircējam jaunumu ziņojumus, t.sk. apmierinātības aptaujas un piedāvājumus uz Pircēja e-pasta adresi tikai gadījumā, ja Pircējs tam iepriekš piekritis.

8.6. Pircējam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā, ja viņš uzskata, ka personas datu apstrādē ir pārkāptas viņa tiesības. Datu valsts inspekcijas (DVI) kontaktinformāciju var atrast DVI mājaslapā   www.aki.ee.